وبلاگ

سوسری ها
حشرات موذی
adminanti

سوسری‌ها و کنترل آنها

سوسري‌هاي مهم خانگي ايران Blatella germanica -1 سوسريهاي آلماني يكي از متداول ترين سوسريهاست كه در مساكن انساني بسر مي برند . Blatta orientalis -2

ادامه مطلب »